ÚVOD

 

SDH Brodek u Přerova

Náš sbor má celkem 35 členů. Z toho je 24 mužů a 11 žen.

Málokdo asi ví, že hasiči dělí svoje působení na dvě spolu propojené složky a to Sbor dobrovolných hasičů (SDH) a 

Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce (JSDHO). 

Náplní SDH  je zájmová činnost jeho členů, tzn. trávení volného času společnými aktivitami jako jsou

například účasti na soutěžích v požárním sportu či aktivní účast na kulturním dění v obci.

Náplň JSDHO je docela odlišná.  Tato jednotka má ze zákona 133/1985 o požární ochraně 12 členů , je zařazena

v integrovaném záchranném systému Olomouckého kraje a je předurčena k řešení minořádných událostí jako jsou

požáry, živelné pohromy, dopravní nehody, technické pomoci a další události pro účinnou ochranu života a zdraví

občanů a majetku.

Naše jednotka je v IZS zařazena joko JPO III. s výjezdem do 10. minut a zasahuje v obci i mimo kastr obce

v dosahu cca. 10 km, ovšem někdy i delším.

Zřizovatelem této jednotky je příslušná obec. Členové jednotky se řádně starají o svěřenou zásahou techniku,

výstroj a výzbroj nemalé hodnoty, která je v majetku zřizovatele.

Členové jednotky jsou pravidelně školeni a vzdělávani. Jsou to například pavidelná školení velitelů, strojníků, 

hasičů, obsluhování motorových pil, nositelů dýchací techniky, základy první pomoci, obsluha radiostanic a další. 

Mnoho času se věnuje pravidelné údržbě a opravám zásahových vozidel a různým agregátům, jakož i budově 

hasičské zbrojnice.

Chtěli bychom podoknout, že tutu činnost vykonávají členové jednotky ve svém volném čase, nepřetržitě

a bez nároku na finanční odměnu.

Více podrobností z naší činnosti si prohlédněte na těchto stránkách.